תיירות

הולכים על בטוח

שוב אותה ההתלבטות – יעד חדש חדש או יעד מוכר מוכר? מצד אחד מוכר זה בטוח, מוכר זו הנאה