ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר

Harassment

ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר הינו מצב בו מנהל מנצל את יחסי המרות בינו לבין עובדת שלו, כדי לגרום לה להסכים למעשים מיניים עימו. הסכמה שכזו, כמובן, אינה נחשבת כלל להסכמה והמעשה המיני שיבצע המנהל יכול בהחלט להיחשב לעבירת מין. באילו עבירות מין ניצול יחסי מרות שכזה הינו רלוונטי? מה העונש על עבירות ניצול יחסי מרות? כל זאת ועוד בהמשך המאמר.

 

מה זה ניצול יחסי מרות

המונח ניצול יחסי מרות הינו מונח משפטי, המתאר מצב בו מנהל מנצל את העובדה כי הוא ממונה על עובדת כדי להוביל להסכמתה לביצוע מעשים מיניים. הסכמתה של העובדת למעשים לא נובעת מעניין במנהל ומרצון לקיים עימו יחסים, אלא מתוך הבנה של ההשלכות האפשריות של סירוב על מקומה בעבודה.

הסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות – אינה נחשבת להסכמה. החוק קובע כי הסכמה למעשים מיניים צריכה להיות הסכמה "חופשית ומרצון". כאשר ההסכמה אינה חופשית ומרצון, ההסכמה לא מועילה. הסכמה שהוגשה תוך ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר אינה הסכמה חופשית ומרצון.

 

עבירות מין בהסכמה?!

לפני שנתקדם אל עבירות המין הספציפיות בהן ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר רלוונטי, חשוב לי להבהיר את הנקודה הבאה. רבים חושבים כי לא ייתכנו כלל מקרים בהם מעשים מיניים ייחשבו לעבירות מין, כאשר יש הסכמה למעשים. אתם כבר יכולים להבין כי זו טעות מוחלטת – במקרים בהם ההסכמה היא לא חופשית ומרצון, המעשים המיניים ייחשבו לעבירות מין למרות שהייתה לכאורה הסכמה.

לכן, עובדת שהסכימה למעשים מיניים אך הסכמתה הושגה תוך ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר, תיחשב למי שנפגעה מעבירת מין. כמו כן, הסכמה של קטינה שלא מלאו לה 16 שנה לא נחשבת אף היא להסכמה חופשית ומרצון והבועל אותה יעבור על עבירת בעילה אסורה. בנוסף, הסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות הבועל גם היא אינה הסכמה חופשית ומי שבעל אישה בהסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות הבועל – ייחשב למי שאנס אותה.

אם כן, עבירות מין יכולות לקרות גם בהסכמה לכאורה. עם זאת, כאשר ההסכמה היא באמת חופשית ומרצון, אכן המעשים יהיו מותרים ללא קשר לתוכן המעשים. כל עוד יש הסכמה מלאה מתוך בחירה חופשית וללא ניצול יחסי מרות – המעשים המיניים מותרים.

 

עבירות ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר

ישנן ארבע עבירות מין בהן ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר רלוונטי במיוחד. עבירות אלו הן עבירת הבעילה האסורה בהסכמה, מעשים מגונים באדם אחר, מעשים מגונים בפני אדם אחר ועבירת ההטרדה המינית. אסביר כיצד ניצול יחסי מרות רלוונטי בכל אחת מאותן עבירות.

 

ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית

עבירות הטרדה מינית בעבודה נעברות, פעמים רבות, תוך ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר. המנהל הישיר של עובדת מנצל את מעמדו ואת מערכת היחסים בעבודה בינו לבין עובדת שלו כדי להטריד אותה מינית. אציג לכם דוגמה להטרדה מינית בעבודה תוך ניצול יחסי מרות כדי שתבינו טוב יותר במה מדובר.

נניח שג'ייק הוא מנהל ישיר של ג'סיקה במשרד רואי חשבון. כל בוקר ג'סיקה נכנסת למשרדה וחולפת על פי ג'ייק. כשג'סיקה חולפת על פניו, ג'ייק זורק לה הערות מיניות. בוקר אחד הוא אומר לה "איזה סקסית את עם השמלה הזו". בבוקר אחר הוא מעיר "המיני שלך בדיוק באורך שאני אוהב" וביום הבא הוא אומר לה "איך המכנס הזה עושה לך תחת".

ג'סיקה יודעת שהיא לא באמת יכולה להתנגד לאמירות אלו. אם היא תעיר ל ג'ייק, הוא יתנכל לה ויפגע במעמדה במשרד. אין כל ספק שהיא לא תזכה לקידום שהיא כל כך רוצה ומצפה לו. לכן, ג'סיקה בולעת רוק ולא אומרת לג'ייק דבר.

מצב זה הוא מצב קלאסי של הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר. ג'ייק מודע לכך שג'סיקה לא תתנגד לו ולכן הוא מרגיש בנוח להעיר לה הערות מיניות הנחשבות להטרדה מינית. 

אם ג'סיקה תגיש תלונה או תביעה כנגד ג'ייק, בית המשפט יצא מנקודת הנחה שהמעשים אכן כללו ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר. ג'ייק יוכל לנסות לשלול הנחה זו ולהוכיח שלא היה כל ניצול של יחסי מרות אלא שהייתה הסכמה חופשית ומרצון למעשים, אך מדובר בהוכחה מסובכת מאוד.

 

העונש על הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות

מנהל ישיר שהטריד עובדת תוך ניצול יחסי מרות מסתכן בשלושה עונשים – עונש פלילי, עונש משמעתי ועונש כספי. במסגרת הענישה הפלילית, בית המשפט יוכל לגזור על המנהל עד שנתיים מאסר על ההטרדה המינית שביצע. 

בהליך המשמעתי, המעסיק יצטרך לפטר את המנהל כדי למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. מחובתו של המעסיק לעשות "כל שביכולתו" כדי למנוע מההטרדה לחזור על עצמה ולכן הוא יכול להיות מחויב לפטר את המנהל.

לבסוף, המנהל אף יתחייב בתשלום פיצויים לנפגעת. הנפגעת תוכל לתבוע עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, כלומר היא לא תצטרך להוכיח שנגרם לה נזק כדי לקבל את הפיצויים.

 

ניצול יחסי מרות במעשים מגונים

ניצול יחסי מרות יכול לקרות גם בעבירת המעשים המגונים. עבירת המעשים המגונים מתחלקת לשתי עבירות משנה – מעשים מגונים באדם אחר ומעשים מגונים בפני אדם אחר. אכתוב אודות כל אחת מהעבירות בנפרד.

 

מעשים מגונים באדם אחר

כדי שמעשים מיניים דוגמת נגיעות מיניות ייחשבו למעשים מגונים, נדרש כי לא תהיה הסכמה של הנפגע למעשים. אולם כפי שאתם וודאי יכולים לנחש, במסגרת יחסי עבודה ובמקרים בהם הפוגע הוא המנהל הישיר של הנפגעת, המעשים ייחשבו למעשים מגונים אף אם היא לכאורה הסכימה למעשים אלו. זאת, מכיוון שההסכמה לא הייתה הסכמה אמיתית אלא הסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות מצדו של המנהל הישיר.

העונש על עבירה זו עומד על שנתיים מאסר. למרות שהעובדת הסכימה לכאורה לביצוע המעשים המגונים, עדיין בית המשפט יוכל להטיל על המנהל עונש זה.

 

מעשים מגונים בפני אדם אחר

עבירת המעשים המגונים השנייה, הקבועה בסעיף 349 לחוק העונשין, הינה עבירה קלה יותר. במסגרתה, לא מתקיים כל מגע מיני בין מבצע העבירה לבין קורבן העבירה. מבצע העבירה עושה מעשים מגונים בפני הקורבן. 

ככלל, נדרש שהמעשים ייעשו בפני האדם האחר בפומבי. אולם החוק קובע שאם המעשים המגונים מבוצעים תוך ניצול יחסי מרות, אין זה משנה אם המעשים נעשים בפומבי או בצנעה. על כל פנים, הם ייחשבו למעשים מגונים אסורים ולעבירת מין. העונש על העבירה עומד על שנת מאסר אחת לכל היותר.

 

בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה היא בעילה הנחשבת לאסורה על פי חוק, למרות שהיא הייתה בהסכמה לכאורה של הצדדים. בעילה של עובדת על ידי מנהל ישיר שלה תיחשב לבעילה אסורה בהסכמה, אם ההסכמה הושגה תוך ניצול יחסי מרות מצד המנהל הישיר. העונש על עבירה זו – עד שלוש שנות מאסר.

איך יודעים אם הבעילה הושגה תוך ניצול יחסי מרות? הדבר תלוי בעצם בשאלה למה העובדת הסכימה לקיום היחסים. אם היא הסכימה משיקולי עבודה, למשל שהיא חוששת למקומה בעבודה אם תסרב או מתוך הבנה שהיחסים יובילו לקידומה, ההסכמה הושגה תוך ניצול יחסי מרות. לעומת זאת, אם ההסכמה הושגה מתוך אהבתה ומשכיתה של העובדת למנהל הישיר שלה, אין כאן ניצול של יחסי המרות ביניהם.

 

לסיכום

לסיכום, הסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר לא נחשבת להסכמה חופשית ומרצון לעניין עבירות מין. לכן, מנהל שביצע מעשים מיניים עם עובדת שלו תוך ניצול יחסי מרות שכאלו, עלול להיחשב לעבריין מין. זכרו – מעשים מיניים הינם מותרים אך ורק כאשר ההסכמה למעשים היא חופשית ומרצון!

 

מה זה ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר?

ניצול יחסי מרות הינו מונח משפטי המתאר מצב בו מנהל ישיר מנצל את מערכת היחסים בינו לבין עובדת כדי להשיג את הסכמתה לביצוע מעשים מיניים. ההסכמה של העובדת במקרים אלו לא נובעת מרצון אמיתי ביחסים עם המנהל אלא מתוך החשש להשלכות הסירוב על מקומה במשרד.

 

מה העונש על ניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר?

העונש תלוי בעבירת המין שנעברה. על עבירת בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות, יכול המנהל לקבל עד שלוש שנות מאסר. על מעשים מגונים והטרדה מינית – עד שנתיים מאסר. על עבירת מעשה מגונה בפני אדם אחר תוך ניצול יחסי מרות – עד שנת מאסר אחת בלבד.

 

האם המנהל הישיר יוכל להישאר בתפקידו בעבודה?

על פי רוב, מנהל ישיר שהטריד מינית עובדת תוך ניצול יחסי מרות ונפתח נגדו הליך משמעתי, לא יוכל להישאר בתפקידו. המעסיק מחויב לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות ההטרדה ופעמים רבות המשמעות היא כי הוא מחויב לפטר את המנהל. גם במקרים בהם פיטורין אינם הכרחיים, העברת המנהל מתפקידו צפויה להיות נדרשת.

 

האם הנפגעת מניצול יחסי המרות זכאית לפיצויים?

מי שנפגעה מניצול יחסי מרות מצד מנהל ישיר שלה, זכאית לפיצויים. בעבירות הטרדה מינית, הנפגעת תוכל לתבוע פיצוי של 120 אלף שקלים לכל היותר מבלי שהיא תצטרך בכלל להוכיח שנגרם לה נזק כלשהו. ביחס לעבירות האחרות, העובדת תוכל לתבוע פיצויים אם תוכיח שהפגיעה המינית גרמה לה לנזק. חשוב לי לציין שגם כאב וסבל נחשבים לנזק לעניין זה.

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין

3 דברים שחייבים לעשות במקרה של מעצר

מעצר הוא ללא ספק אירוע מלחיץ , מפחיד ומבלבל עבור רוב האנשים, אך ישנם מספר צעדים חשובים שיש לנקוט

האם משלמים מע"מ על מטבעות קריפטו?

משקיעי קריפטו משלמים מס רווח הון של 25% כמו כל השקעה אחרת, בעוד עסקים שמקבלים מטבעות קריפטו כתשלום מחויבים

מה התפקיד של עורך דין משפחה?

בעולם המשפט ועריכת הדין, אין הרבה התמחויות טעונות רגשית כמו זו של עורך דין לענייני משפחה. עורך דין משפחה

גילוי מקרי סחר בסמים ללא רישום פלילי: אתגרים ופתרונות

תהליך הנפקת רישיון נשק דורש שיקול דעת מדוקדק של הרקע של האדם, העבר הפלילי והסיכונים הפוטנציאליים. עם זאת, גילוי